Musikal


SMÅ GRUPPER - STORT HJÄRTA

MUSIKAL


Corazon Dance Musikal har vi i grupper för elever mellan 6-12 års ålder. Musikalgrupperna passar dig som vill utveckla dig inom sång, dans och teater. Här är det show som står i fokus.


Vi jobbar med sång, dans och teater. Vi gör liknande dansövningar varje vecka där fokus ligger på smidighet, styrka och koordination.

Ett sång- och dansnummer växer fram under terminen och eleverna får improvisera fram scener som kommer att spelas upp tillsammans med det shownummer som övas in. Vi jobbar tillsammans fram manus och karaktärer som deltagarna tycker är roliga att gestalta.

Efter terminen visar eleverna upp vad de gjort vid en show tillsammans med våra andra grupper på Corazon Dance.

Vi tar max 12 elever per grupp för att kunna hålla en bra nivå på grupperna.


Corazon Dance Musikal 6-12 åringar


6-8 åringar Musikal

           

Segeltorp Fitness world -  Onsdagar 17:25-18:15 - FULLBOKAD

Start 6 feb

Lov: 27 feb, 17 april & 1 maj. Show 18-19 maj   

Lärare: Martina

12 tillfällen á 50 min - 1690:-8-12 åringar Musikal


Sundbyberg Löthallen - Måndagar 17:00-18:00

Start 4 feb

LOV: 25 feb, 15 & 22 april. Show 18-19 maj

Lärare: Therese

12 tillfällen á 60 min - 1850:-